Шановні абітурієнти!

Якщо Ви бажаєте стати фахівцями з комп’ютерних наук світового рівня, цінуєте, перш за все, глибокі знання і мрієте про особисту участь в розробці і використанні новітніх інформаційних технологій ХХІ-го століття – ми щиро раді запросити Вас на кафедру Системного проектування (СП)!

Основні напрямки працевлаштування наших випускників:

 • Розробка ПЗ і систем

  програмісти, розробники інформаційних систем, програмно - апаратних комплексів

 • Комп’ютеризація проектування

  проектування мікро- і наносистем, систем обробки біомедичних, фізичних та інших
  даних

 • Інформаційний менеджмент:

  адміністратори БД, інформаційних систем, ERP-систем

 • Підтримка мережевої інфраструктури

  адміністратори локальних і глобальних комп’ютерних мереж

Комп’ютерні науки надають величезні можливості для успішної кар'єри.

Чому слід вибрати кафедру СП?

Дізнатись більше

Кафедра системного проектування

Одна з найпрестижніших кафедр НТУУ "КПІ", яка першою в Україні почала підготовку фахівців з комп'ютерних систем проектування у 1972 році. До 2006 року назва кафедри САПР (Систем Автоматизованого Проектування) . Зараз СП (Системного Проектування).

Кафедра СП здійснює підготовку фахівців з комп’ютерних наук для науково-дослідної, проектної і організаційно-управлінської діяльності в галузі застосування сучасних Інформаційних Технологій (ІТ) при проектуванні найрізноманітніших об'єктів штучного середовища людини і інформатизації функціонування організацій та установ. Студенти вчаться використовувати базові інформаційні технології: Імперативне програмування, структурне програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, компонентне програмування та сучасні: грід, веб, клауд технології; сервіс-оріентовані технології, Mashup, MPI, Open MP.

ЧОМУ КАФЕДРА СП ННК ІПСА?

Гідним кандидатом для вашого вибору може бути кафедра системного проектування ННК «ІПСА», яка має великий багаторічний досвід з використання сучасних ІТ технологій завдяки своїй активної участі виконанні Європейських міжнародних науково-технічних програм (7-ої Рамочної Програми ЕС , TEMPUS, INCO-Copernicious), міжнародних програм Українського науково – технологічного центру (УНТЦ), прямих контрактів з провідними зарубіжними фірмами (Samsung, Intel, Motorola, IHP, Melexis, Panasonic, IBM), Державних програм України з інформатизації, зокрема, Державної цільової програми «Впровадження грід-технологій в Україні . На кафедрі функціонують дві спільні з зарубіжними партнерами науково-навчальні лабораторії КПІ-Самсунг (Південна Корея) та КПІ-Мелексіс (Бельгія).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Наукова діяльність кафедри сьогодні відображена на сайтах http://grid.kspi.ua/, http://cloud.kpi.ua/, http://allted.kpi.ua/ і зосереджена на: – інформаційних та телекомунікаційних технологіях для колективного проектування в середовищі Іnternet ( розподілені інтелектуальні середовища, сервісно-орієнтовані архітектури, новітні обчислювальні паралельні алгоритми і програми, семантичні і агентні грід- технології, об’єднання грід- і веб- сервісів, веб- дизайн і веб-програмування, Data Mining - інженерія знань .

СТУДЕНТИ ПРАЦЮЮТЬ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

Спробувати свої сили у різних напрямах професійної діяльності і придбати досвід практичної роботи під час навчання студенти можуть, працюючи у структурах, які очолюють викладачі кафедри СП (сайти викладачів за адресою http://cad.edu.kpi.ua)

 • Науково-дослідний відділ «Інформаційні ресурси» Інституту прикладного системного аналізу НАНУ (участь в виконанні виконання тематичних наукових робіт за Державними програмами)


 • Відділ обслуговування і адміністрування потужної комп’ютерної мережі кафедри, яка об’єдную декілька віддалених установ кафедри у різних районах Києва швидкісною магістраллю, включає понад 160 комп’ютерів, має широкосмугове підключення до Інтернет, мережі КПІ, Грід- мережі України (об’єднання 26-ти суперкомп'юрів академічних інститутів і університетів).


 • Центр суперкомп’ютерних обчислень НТУУ”КПІ”, де функціонує найпотужніший в Україні кластер (обслуговування і виконання тематичних проектних робіт).


 • Та інші. Повна інформація за адресою http://cad.kpi.ua/uk/abturntam/chomu-sp


 • Як стати фахівцем з комп’ютерних наук світового рівня?

  • Крок 1
   Напрямок

   Обрати найбільш цікавий для вас напрямок навчання

   arrow
  • Крок 2
   Бакалаврат

   Здобувати цінні і унікальні знання та практичні навики впродовж 4-х років

   arrow
  • Крок 3
   Магістратура

   Ще за 2 роки магістратури ви станете успішним спеціалістом в області комп’ютерних наук

   arrow

  Комп’ютерні науки

  Computer Science - наука про комп’ютери, бази даних і програмування для створення інформаційних сиcтем.

  Комп’ютерні науки надають величезні можливості для успішної кар'єри, а ті, хто працює в області комп’ютерних наук, грають ключову роль у формуванні сучасного інформаційного суспільства. Важливо те, що галузь комп’ютерних наук у всьому світі привертає найбільш здатних студентів з різних верств населення, що, у свою чергу, дозволяє підготувати з них знаючих і відповідальних професіоналів, вчених і інженерів.

  Попит на спеціалістів

  Попит на спеціалістів в області Інформаційних Технологій (ІТ), без яких сьогодні не обходиться жодна компанія, росте постійно. Одним із найпопулярніших напрямків в області ІТ технологій є «Комп’ютерні науки». Цей напрямок спрямований на активне використовування комп'ютерів в науці, техніці, бізнесі, комунікаціях і розвагах, охороні здоров'я і багатьох інших видах людської діяльності. В основі лежить розробка алгоритмічного і програмного забезпечення та програмно-апаратних систем для широкого кола практичних застосувань. Зважаючи на достатньо високий рівень теоретичної та практичної підготовки наших спеціалістів, вони користуються досить високою популярністю на Заході.

  Випускники кафедри можуть працювати на посадах: аналітик комп’ютерних систем, програміст, тестувальник, керівник проектів, адміністратор комп’ютерних мереж та баз даних. Їх відрізняють від інших фахівців знання математичної та алгоритмічної бази комп’ютерних наук, наявність навичок використання сучасних мережевих інформаційних технологій, наявність навиків проектування великих інтегральних схем.

  Приклади успішного працевлаштування випускників кафедри:

 • Зам. директора Інституту напівпровідників НАНУ член-кор. НАНУ Олексенко, директор компанії „Віадук-Телеком” Максим Круковський (1994);
 • Директор компаніі MPS (Modern Professional Simulator) Віталій Барановський (2004);
 • Генеральний директор компанії " INTEGROS" Булава Микола (1994);
 • Директор компанії «ТОВ "Прайсы" » Сергій Каунов (1994);
 • Керівник ІТ управління ПрокредитБанка Завгородній Ігор (1994);
 • Керівник відділу програмування Прокредит Банка Юрковській Олег (1994);
 • Керівник ІТ департаменту Young&Rubicam Грушевський Федір (1996);
 • Начальник ІТ департаменту Deutsche Wertpapierservice Bank Вишневський Валерій;
 • Генеральний менеджер фірми IBS (Information Business System and Telecommunication) Помазков Юрій (1984);
 • Президент компанії ДКТ (Досягнення комп’ютерних технологій) Мілін Віталій;
 • Представник SUN-Україна Сокольський Антон (1994);
 • Системний спеціаліст IBM–Kiev Костецький Сергій (1994);
 • Директор аутсорсінгової компанії з розробки програм Орлов Сергій;
 • Заст. директора американо-української компанії RG-DATA Забара Олексій (1986);
 • Старший мережевий інженер компанії Google Corporation Яковенко Володимир (1999);
 • Засновник компанії MuseMaze Inc в США Вітязь Ігор (2005);
 • Засновник і директор компанії по розробці та виробництву електронних пристроїв ООО "ІКС-Техно" Недашковський Станіслав (1987);
 • Технічний директор ООО «Ситронікс Телеком Солюшинс Україна» Радченко Юрій (2000);
 • Президент Imena.ua і Mirohost; президент компанії «Ольшанский и партнеры», президент Internet Invest Ольшанський Олександр.
 • Де ще в НТУУ "КПІ" готують ІТ-спеціалістів і чим вони відрізняються?

  В НТУУ «КПІ» п’ять кафедр на чотирьох різних факультетах ведуть підготовку фахівців з комп’ютерних наук: дві кафедри (СП і ММСА) Інституту прикладного системного аналізу (ІПСА), кафедра АСОІУ факультету обчислювальної і інформаційної техніки (ФІОТ), кафедра АПЕКС теплоенергетичного факультету (ТФ) і кафедра МКТМ міжуніверситетського медико-інженерного факультету (ММІФ). Кожна з цих кафедр з різною якістю і різним наголосом навчає студентів основам ІТ-технологій, формує у них знання і уміння, достатні для працевлаштування сьогодні і пов’язані з умінням розв’язувати повсякденні задачі українських та іноземних компаній. На наш погляд, доцільно вибирати для навчання такі кафедри, факультети і університети, де вчать комп’ютерним наукам з урахуванням новітніх ІТ-технологій. Впровадження цих технологій в навчальний процес потребує величезних коштів, яких держава університетам і кафедрам не дає. Тому таке впровадження в університетах можливо лише там, де ведуться наукові дослідження в ІТ галузі, визнанні в світі. Хіба Вам все одно, в якій якості Ви предстанете перед майбутнім роботодавцем: молодим спеціалістом, обізнаним з найновішими ІТ-технологіями і здатним з самого початку виконувати функції розробника Програмного Забезпечення високого рівня

  Відмінністю кафедри СП є

  розуміння того, що майбутнє ІТ технологій пов’язане з методами та засобами Хмарних та високопродуктивних обчислень (Cloud and high-performance computing), з персональними хмарними обчисленнями. Тому на кафедрі цьому приділяється особлива увага

  Що відрізняє випускників кафедри з точки зору професійної підготовки?

  Знання математичної та алгоритмічної бази комп’ютерних наук, наявність навиків використання сучасних мережевих інформаційних технологій, наявність навиків проектування великих інтегральних схем.

  Більш детально тут:

  http://cad.kpi.ua/uk/abturntam/chomu-sp

  Що кажуть випускники?

  • Кузь Павел

   Место работы: Google Australia

   Непосредственно во время окончания университета я работал сетевым инженером в МТС Украина, а вскоре перешел в Google Australia, также на позицию сетевого инженера, где и работаю до сих пор. (Ну, предыдущие 9 лет работы в ИТ я, наверное, скромно опущу.) Учеба на CAD помогла мне расширить мой кругозор и систематизировать мои знания в математике и компьютерных науках, а работа с моим научным руководителем над дипломными проектами очень помогла мне в правильной организации проектов на работе

  • Оксана Тканко

   Место работы: Skype

   Первый курс - был самым тяжелым, но и самым интересным, потому как все было новым. Начиная условиями проживания (общежитие) и заканчивая большими лекционными залами. Но! Втягиваясь в процесс, находишь новое в уже привычном и начинаешь больше получать того чего хочешь(ищешь) и более отчетливо понимать что именно хочешь.

  • Пушкар Владимир

   Место работы: Digital Ventures

   Обучение на кафедре САПР дало мне неоценимый опыт и знания в области информационных технологий, уверенность в своих профессиональных способностях и путь для дальнейшего совершенствования.

  • Марина Шпакаускас

   Место работы: МТС

   Хорошие были времена! Приятно вспомнить и очень скучаю за временами, когда училась и работала на кафедре системным администратором. Кафедра многое мне дала, очень благодарна всем преподавателям и скучаю за ними. На последних курсах я работала в МТС в отделе эксплуатации NSS ( система коммутации), занималась поддержкой систем управления коммутационного оборудования. С лета этого года перешла в отдел информационной безопасности.

  • Роенко Наталия

   Место работы: агентство недвижимости в Украине

   Благодаря знаниям, полученным на кафедре СП, я уже на 4 курсе устроилась подрабатывать журналистом и писала статьи о современной вычислительной технике и развитии IT в Украине. После окончания кафедры СП решила продолжить свою карьеру в сфере PR-технологий, где моя работа была связана с организацией сайта компании. Именно те знания, которые я получила во время учебы, помогли мне во всем, что касалось разработки, администрирования, раскрутки и сопровождения сайта.

  • Федоренко Алексей

   Место работы: машиностроительная компания

   Для меня обучение на кафедре было динамичным, эффективным, интересным и насыщенным на события процессом. Активность и профессионализм преподавателей, идущих в ногу со временем и мировой наукой и энтузиазм молодых ученых, которые вовлечены в учебный процесс, делают обучение и научные исследования особенно результативными.Отдельно хочется отметить широкие международные связи кафедры, позволяющие студенту поучиться и пройти стажировку в ведущих университетах мира.  Більше відгуків

  Наукова школа

  Наукова школа НТУУ «КПІ» з комп'ютеризації проектування була одним з головних засновників у країні нового напрямку в інформатиці, пов'язаного зі створенням систем автоматизованого проектування, організації колективного проектування в інтелектуальному середовищі Грід, одним з організаторів підготовки фахівців у цій галузі. За період існування школи підготовлено 89 кандидатських і 16 докторських дисертацій.

  Про наукову школу

  Новини факультету:

  Інформаційний портал Студентської Ради ІПСА  На що підписатися, щоб бути в курсі останніх КПІшних новин?

  • kpi.ua

   Офіційний сайт «НТУУ КПІ»

   Офіційний портал НТУУ КПІ надає загальноуніверситетську інформацію та представляє ресурси мережі сайтів університету.

  • «КПИ Live»

   Піратська журналістика кращого вузу України

   Найбільша публічна сторінка КПІ, агрегатор більшості новин університету, генератор дискусій , рупор студентських думок и засновник КПІшних трендів.

  • «KPI TV»

   Незалежне студентське телебачення KPI TV

   Відмінні відеозвіти і якісні фото- та відео-зйомку студентських заходів.

  • «Пресс-служба НТУУ КПІ»

   Офіційний рупор адміністрації КПІ в соц. мережах.

   Офіційна позиція університету відносно всіх важливих питань.

  • «Радио КПИ»

   Публічна сторінка університетського радіо.

   Саме тут можна задати запитання ректору, проректору, депутатам та іншим відомим людям. Інколи, навіть можна замовляти музику, яка буде грати на Політехнічній.

  • «Студентський арт-простір „Вежа“»

   Публічна сторінка арт-простору, організованого ініціативною групою студентів КПІ.

   Студенти виграли 100 000 грн в NESCAFÉ, «вибили» в адміністрації вежу в 1 корпусі і створили студентський арт-простір. Тут можна слідкувати за тим, які заходи там проводяться і пропонувати свої.

  • «КПІшник»

   Топ-іміджева газета КПІ.

   Тут ти знайдеш звіти о різних заходах не тільки КПІ, але і Києва, цікаві статті про подорожі студентів, інтерв’ю з різними цікавими людьми, корисні поради про навчання і навіть про «воєнку».  Думка видатних людей

  Студентське життя

  • MISTER IASA 2015

   Щорічний конкурс, який проводиться серед найбільш активних хлопців нашого факультету.

   IASA Football Champ

   ВсеІПСАшний чемпіонат по футболу. Збирай друзів, реєструй команду та вигравай кубок ІПСА. Доречі, чемпіонами ІПСА 2015 стала команда кафедри СП - Saas!

  • IASA Night Quest

   Захід, організований спеціально для всіх любителів загадок, цікавих завдань і нічного Києва!

   IASA tours: LVIV

   Студентська рада ІПСА завжди організовує поїздки по цікавих містах України, в яких треба хоч раз обов’язково побувати!

  • IASA Mafia Club

   Клуб Мафії ІПСА. Збираються кожну середу в 14 корпусі о 16:00. Новачків навчають, професіоналам надають цікавий стіл.

   IASA Cybersport Champ

   Мабуть, найбільш популярний конкурс. Чемпіонати з найбільш популярних комп’ютерних ігор: DOTA2, CS:GO та інші.

  Бажаєте навчатись на кафедрі Системного Проектування ННК ІПСА?

  перейдіть на сайт «Електронний вступ» міністерства вищої освіти

  «Електронний вступ»  Контакти

  НТУУ «КПІ», Інститут Прикладного Системного Аналізу

  Кафедра СП - м. Київ, вул. Панаса Мирного, 19 (корпус № 26)

  Телефон викладацької: +380 44 280 87 71

  Підпишіться на розсилку та отримуйте актуальну інформацію про вступну кампанію

  Будь ласка, введіть своє ім’я

  Будь ласка, введіть коректний Email

  Будь ласка, напишіть повідомлення

  Email не був відправлений

  Email був успішно відправлений